قدیر پایپ

تهران
بزرگراه نواب صفوی -جنب ایستگاه مترو نواب
مجتمع تجاری اداری شهاب یک
طبقه ۵ واحد۱۵۷

تلفن تماس ۰۹۱۲۶۰۴۰۱۵۶ – ۰۹۳۶۲۰۰۳۱۰۷
فکس: ۰۲۱۶۶۳۸۱۴۳۶

ایمیل: info@ghadirpipe.com